Propozície

Dátum: 9.8.2020, nedeľa

Štart: 10:00

Miesto: Rožňava, lúka nad čerpacou stanicou Slovnaft pri pamätníku návštevy pápeža Jána Pavla II., ulica Košická.

Maximálny počet účastníkov: 50

Podujatie sa koná pod záštitou primátora Mesta Rožňava Michala Domika. 

Výťažok zo štartovného bude venovaný Diecéznej charite v Rožňave. 

Parametre trasy

Dĺžka: 10,45 km

Kumulované prevýšenie: 457 m

Povrch trate: 100% lesný chodník 

Popis trasy: Trasa sa začína na lúke pod Rákošom, pokračuje pozvoľným stúpaním na hrebeň Rákoša, jeho následným obehnutím a návratom na hrebeň. Ďalej klesá na cyklistický single track Schlosser (MineTrails), zbieha na Vojvodský výšľap a prudko klesá single trackom Borovnicáš na lesnú cestu a napája sa späť na úvod trasy na lúku a finišuje pod pamätníkom Jána Pavla II.

Značenie trasy: vlastné značenie faborkami a smerovníkmi

Časový limit na absolvovanie celej trasy: 2 h

Vyhlásenie výsledkov: 9.8.2020 o 12:00

Registrácia: cez prihlasovací formulár:

https://forms.gle/YeiioXDRN4r5DUjD9

Prihlásenie po naplnení limitu účastníkov nie je možné. V prípade naplnenia limitu nebude možné ani prihlásenie priamo na štarte. Meno bežca a ďalšie údaje o ňom sa v štartovnej listine objavia až po zaplatení štartovného, inak je registrácia neplatná.

Štartovné: 5 €

Dátum uzavretia registrácie: 4. 8 .2020

Úhrada štartovného na účet: IBAN: SK2383300000002701389345, do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko, rok narodenia.

Prezentácia: v deň pretekov, 8:00 - 9:30 h

Výklad trate: 9:40 h

Kategórie: Muži (M), Ženy (Ž)

Ceny: prví traja v oboch kategóriách získajú pamätnú trofej a finančnú odmenu.

Doprava a parkovanie: Parkovacie miesta pri autoservise / predajni záhradkárskych potrieb a pri vodárňach. Parkovanie nie je povolené na mieste štartu / cieľa ani na iných trávnatých úsekoch na trati ani pri nej.

Zabezpečenie trate: Na trati budú k dispozícii organizátori, členovia Červeného kríža a Mestskej polície. Každý účastník a každá účastníčka sa po trati pohybuje na vlastnú zodpovednosť, je povinný/á rešpektovať a riadiť sa pokynmi organizátorov a príslušníkov Mestskej polície a Červeného kríža.

Organizátori a kontakty:

Gemerunners -

Heni Pulenová - 0944 077 556, heni.pulenova@gmail.com

Michal Drengubiak - 0918 518 532

Gabriel Máté - 0902 953 121

Otvor dvor -

Štefan Černák - 0907 476 077

Rado Kovács, 0908 356 219

Vertikálny profil trate

Mapa trate

GPX trate

Účastníci