Propozície

Dátum: 11. 1. 2020, sobota

Štart: 10:00 h.

Miesto: Rožňava, lúka nad čerpacou stanicou Slovnaft pri pamätníku návštevy pápeža Jána Pavla II., ulica Košická.

Maximálny počet účastníkov: 50

Podujatie sa koná pod záštitou primátora Mesta Rožňava Michala Domika.

Výťažok zo štartovného bude venovaný rožňavskému útulku.

Parametre trasy:

Dĺžka: 13,5 km

Kumulované prevýšenie: 328 m

Povrch trate: 100% lesný chodník, poľná, lesná cesta.

Popis trasy: Trasa sa začína na lúke pod Rákošom a jej začiatok vedie po žltej turistickej značke, kde sa po cca 2 km napája na Vojvodský výšľap (MineTrails), na tomto úseku je konštantné stúpanie, až po križovatku Ypsilonka. Na trase Gombášskeho výšľapu cesta klesá až do cieľa.

Značenie trasy: vlastné značenie faborkami a smerovníkmi

Časový limit na absolvovanie celej trasy: 2 h

Vyhlásenie výsledkov: 11.1.2020 o 12:00

Registrácia: cez prihlasovací formulár:

Registrácia ukončená!

Prihlásenie po naplnení limitu účastníkov ani priamo na štarte nie je možné. Meno a údaje bežca sa v štartovnej listine objavia až po zaplatení štartovného, inak je registrácia neplatná.

Štartovné: 5 €

Dátum uzavretia registrácie: 7. 1 .2020

Úhrada štartovného na účet: IBAN: SK2383300000002701389345, do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko, rok narodenia.

Prezentácia: v deň pretekov, 8:00 - 9:30 h

Výklad trate: 9:40 h

Občerstvenie: v mieste štartu a cieľa a na križovatke Ypsilonka

Kategórie: Muži (M), Ženy (Ž)

Ceny: prví traja v oboch kategóriách získajú pamätnú trofej a finančnú odmenu.

Doprava a parkovanie: Parkovacie miesta pri autoservise / predajni záhradkárskych potrieb a pri vodárňach. Parkovanie nie je povolené na mieste štartu / cieľa ani na iných trávnatých úsekoch na trati ani pri nej.

Zabezpečenie trate: Na trati budú k dispozícii organizátori, členovia Červeného kríža a Mestskej polície. Každý účastník a každá účastníčka sa po trati pohybuje na vlastnú zodpovednosť, je povinný/á rešpektovať a riadiť sa pokynmi organizátorov a príslušníkov Mestskej polície a Červeného kríža.

Organizátori a kontakty:

Gemerunners - 

Heni Pulenová - 0944 077 556, heni.pulenova@gmail.com

Michal Drengubiak - 0918 518 532

Gabriel Máté - 0902 953 121

Otvor dvor - 

Štefan Černák - 0907 476 077

Rado Kovács, 0908 356 219

Vertikálny profil trate

Mapa trate

GPX trate


Účastníci

Výsledky

Vytvorte si webové stránky zdarma!